Pirmininkas

Pirmininkas

Klaudijus Melys
Tel.: +370 65096778
pirmininkas@evaf.vusa.lt

 

Pirmininkas yra atsakingas už VU SA EVAF veiklą. Pirmininkas išrenkamas VU SA EVAF ataskaitinės – rinkiminės konferencijos metu, vienerių metų kadencijai. Pirmininko funkcijos:

 

  • organizuoja VU SA EVAF veiklą;
  • atstovauja VU EVAF studentams VU EVAF Taryboje, Ginčų nagrinėjimo, Atestacinėje komisijose, VU SA Taryboje bei Parlamente;
  • oficialiai reiškia VU EVAF studentų nuomonę įvairiais klausimais;
  • siekdamas reikšmingų pokyčių, bendrauja su VU EVAF administracija;
  • koordinuoja sričių koordinatorių veiklą ir VU SA EVAF metų veiklos plano įgyvendinimą;
  • įgyvendina Konferencijos, Prezidento, VU SA EVAF Valdybos ar kitų valdymo institucijų nutarimus;
  • rengia finansinį metų planą ir yra atsakingas už jo įgyvendinimą;
  • vykdo kitas VU SA EVAF nuostatuose bei VU SA įstatuose jam priskirtas pareigas.

 

Ankstesnis puslapis: VU SA EVAF Veiklos ataskaitos Kitas puslapis: Valdyba