Pirmininkas

Pirmininkas

Klaudijus Melys
Tel.: +370 65096778
pirmininkas@efsa.lt

 

Pirmininkas yra atsakingas už VU SA EF veiklą. Pirmininkas išrenkamas VU SA EF ataskaitinės – rinkiminės konferencijos metu, vienerių metų kadencijai. Pirmininko funkcijos:

 

  • organizuoja VU SA EF veiklą;
  • atstovauja VU EF studentams VU EF Taryboje, Ginčų nagrinėjimo, Atestacinėje komisijose, VU SA Taryboje bei Parlamente;
  • oficialiai reiškia VU EF studentų nuomonę įvairiais klausimais;
  • siekdamas reikšmingų pokyčių, bendrauja su VU EF administracija;
  • koordinuoja sričių koordinatorių veiklą ir VU SA EF metų veiklos plano įgyvendinimą;
  • įgyvendina Konferencijos, Prezidento, VU SA EF Valdybos ar kitų valdymo institucijų nutarimus;
  • rengia finansinį metų planą ir yra atsakingas už jo įgyvendinimą;
  • vykdo kitas VU SA EF nuostatuose bei VU SA įstatuose jam priskirtas pareigas.

 

Ankstesnis puslapis: VU SA EVAF Veiklos ataskaitos Kitas puslapis: Valdyba