Valdyba

VU SA EVAF Valdyba – kolegialus VU SA EVAF valdymo organas.

Valdybą šiuo metu sudaro: Karina Ingiliartaitė, Justina Peško ir ex officio Pirmininkas Juozas Ėmužis.

Valdybos pirmininkė: Karina Ingiliartaitė

Valdybos funkcijos: