VU SA EVAF koordinatoriai

Darbo laikas:

Pirmadieniais- Ketvirtadieniais
11:30-12:00 val.
13:30-14:00 val.
15:30-16:00 val.

Saulėtekio al. 9
II rūmai 103 aud.
10222 Vilnius 
Tel. (8 5) 236 6279
El. paštas info@evaf.vusa.lt


Atsakinga už: VU SA EVAF veiklą; atstovavimą VU EVAF studentams VU EVAF taryboje, VU SA taryboje, parlamente; sričių koordinatorių veiklą ir VU SA EVAF metų veiklos plano įgyvendinimą; kitas VU SA EVAF nuostatuose ir VU SA įstatuose priskirtas pareigas.
Pirmininkė
Judita Laurinėnaitė
Tel. +370 640 54 506
pirmininkas@evaf.vusa.lt
Atsakingas už: mokymų organizavimą ir kuravimą; visuotinių narių susirinkimų planavimą; darbo kokybės užtikrinimą.
Žmogiškųjų išteklių koordinatorius
Arnas Petrėnas
Tel. +370 624 79 089
hr@evaf.vusa.lt
Atsakinga už: automobilių stovėjimo aikštelės administravimą; Lietuvos studentų pažymėjimų konsultavimą.
Administratorė ir LSP koordinatorė
Aistė Bernotaitė
Atsakinga už: studijų proceso klausimų nagrinėjimą; studentų problemas, susijusias su akademine sritimi.
Akademinio proceso reikalų koordinatorė
Justina Peško
Tel. +370 604 70 277
akadem@evaf.vusa.lt
Atsakinga už: studentų atstovų Studijų kolegijoje ir Studijų programų komitetuose veiklą; darbą su grupių atstovų komanda.
Atstovų koordinatorė
Margarita Aleksynaitė
Tel. +370 631 23 033
atstovai@evaf.vusa.lt
Atsakinga už: studentų konsultavimą socialiniais klausimais; vienkartines socialines, vienkartines tikslines stipendijas; VU EVAF socialinę aplinką.
Socialinio proceso reikalų koordinatorė
Karina Ingiliartaitė
Tel. +370 675 57 169
soc@evaf.vusa.lt
Atsakinga už: informacijos sklaidą; tikslingą ir atvirą tarpininkavimą tarp VU SA EVAF ir universiteto studentų.
Atstovė ryšiams su visuomene
Justina Lukaševič
Tel. +370 633 83 032
pr@evaf.vusa.lt
Atsakingas už: VU SA EVAF veiklos viešinimą; bendradarbiavimo pasiūlymų apipavidalinimą; gaunamos informacijos perdavimą atitinkamos srities koordinatoriui.
Komunikacijos koordinatorius
Lukas Macijauskas
Tel. +370 670 92 118
info@evaf.vusa.lt
Atsakingas už: srities narių kompetencijų kėlimą marketingo srityje; barterinių ir finansinių įmonių paiešką bei ilgalaikio bendradarbiavimio išlaikymą; reklamos platinimą fakultete ir bendrabučiuose.
Marketingo srities koordinatorius
Mintautas Paškevičius
Tel. +370 641 12 922
marketingas@evaf.vusa.lt
Atsakingas už: pramoginius renginius, kuriuose galima smagiai praleisti laiką su draugais ar pažįstamais neuniversitetinėje aplinkoje.
Organizacinės srities koordinatorius
Mintautas Paškevičius
Tel. +370 641 12 922
org@evaf.vusa.lt
Atsakingas už: padalinyje organizuojamus projektus. Tokius kaip: „Merkurijaus dienos”, „Alumni vakaras” ; „Integracijos savaitė” ; „VUnity” ir kiti padalinio arba bendri VU SA renginiai.
Projektų srities koordinatorius
Juozas Ėmužis
Tel. +370 662 61 115
projektai@evaf.vusa.lt
Atsakinga už: Kuratorių atrankas; kuratorių darbą ir kompetencijų kėlimą; pirmakursių priėmimus; tarpinių ir galutinių atsiskaitymų stebėjimą; aktyvų studentų bei dėstytojų įsitraukimą į programą ,,Sąžiningai” bei akademinio sąžiningumo idėją universitete.
Kuratorių ir programos "Sąžiningai" koordinatorė
Karina Ingiliartaitė