VU SA EVAF koordinatoriai

Darbo laikas:

Pirmadieniais- Ketvirtadieniais
11:30-12:00 val.
13:30-14:00 val.
15:30-16:00 val.

Saulėtekio al. 9
II rūmai 103 aud.
10222 Vilnius
El. paštas info@evaf.vusa.lt


Atsakingas už: VU SA EVAF veiklą; atstovavimą VU EVAF studentams VU EVAF taryboje, VU SA taryboje, parlamente; sričių koordinatorių veiklą ir VU SA EVAF metų veiklos plano įgyvendinimą; kitas VU SA EVAF nuostatuose ir VU SA įstatuose priskirtas pareigas.
Pirmininkas
Juozas Ėmužis
Tel. +370 662 61 115
pirmininkas@evaf.vusa.lt
Atsakingas už: automobilių stovėjimo aikštelės administravimą; Lietuvos studentų pažymėjimų konsultavimą.
Administratorius ir LSP koordinatorius
Karolis Vilkelis
Atsakinga už: studijų proceso klausimų nagrinėjimą; studentų problemas, susijusias su akademine sritimi. Atsakinga už: tarpinių ir galutinių atsiskaitymų stebėjimą; aktyvų studentų bei dėstytojų įsitraukimą į programą ,,Sąžiningai” bei akademinio sąžiningumo idėją universitete.
Akademinio proceso reikalų ir programos "Sąžiningai" koordinatorė
Kamilė Savickaitė
Atsakinga už: studentų atstovų Studijų kolegijoje ir Studijų programų komitetuose veiklą; darbą su grupių atstovų komanda.
Atstovų koordinatorė
Margarita Aleksynaitė
Tel. +370 631 23 033
atstovai@evaf.vusa.lt
Atsakinga už: VU SA EVAF veiklos viešinimą; bendradarbiavimo pasiūlymų apipavidalinimą; gaunamos informacijos perdavimą atitinkamos srities koordinatoriui.
Komunikacijos koordinatorė
Nadia Ronlev
Tel. +370 652 70 162
info@evaf.vusa.lt
Atsakinga už: studentų konsultavimą socialiniais klausimais; vienkartines socialines, vienkartines tikslines stipendijas; VU EVAF socialinę aplinką.  
Socialinio proceso reikalų koordinatorė
Angelina Beliajeva
Tel. +370 600 65 543
soc@evaf.vusa.lt
Atsakinga už: srities narių kompetencijų kėlimą marketingo srityje; barterinių ir finansinių įmonių paiešką bei ilgalaikio bendradarbiavimio išlaikymą; reklamos platinimą fakultete ir bendrabučiuose.
Marketingo srities koordinatorė
Ugnė Stulpinaitė
Tel. +370 621 33 040
marketingas@evaf.vusa.lt
Atsakinga už: pramoginius renginius, kuriuose galima smagiai praleisti laiką su draugais ar pažįstamais neuniversitetinėje aplinkoje.
Organizacinės srities koordinatorė
Akvilė Žiliūtė
Tel. +370 639 85 890
org@evaf.vusa.lt
Atsakinga už: Kuratorių atrankas; kuratorių darbą ir kompetencijų kėlimą; pirmakursių priėmimus
Kuratorių koordinatorė
Julija Tvorogal
Tel. +370 646 03 637
kuratoriai@evaf.vusa.lt